HeimNyheiterGulen kommune tek frå 1. juni 2024 i bruk Stine Sofie Foreldrepakke

Gulen kommune tek frå 1. juni 2024 i bruk Stine Sofie Foreldrepakke

Stine Sofie Foreldrepakke gjev støtte og verktøy i foreldrerolla til å handtere det som er krevande og målet er å forebygge situasjonar som er utrygge og farlige for barnet.

Programmet er utvikla i samarbeid med helsepersonell, myndigheiter og foreldre, og tek opp tema som allereie er nedfelt i retningslinene for svangerskapsomsorga, barsel- og helsestasjonsprogrammet.

Stine Sofie Foreldrepakke vert difor brukt på tre ulike arena:

  • I svangerskapsomsorga
  • På barsel- og nyfødtintensiv
  • På helsestasjonen

Stine Sofie Foreldrepakke er alt tatt i bruk på barselavdelinga på Haukeland sjukehus, og blir frå 01.06.2024 tatt i bruk av både jordmor og helsesjukepleiarar i vår kommune.
Les meir om Stine Sofie Foreldrepakke her.  

Eller få gode råd gjennom følgande lenker til Stine Sofie Foreldrepakke: 

Helsing
Gulen helsestasjon


Sist oppdatert: 01.06.2024
Publisert: 01.06.2024