HeimNyheiterHar du en bustad som du kan leige ut til flyktningar?

Har du en bustad som du kan leige ut til flyktningar?

Har du en ledig bustad som du ynskjer å leige ut, kan du melde det inn til kommunen ved å fylle ut dette skjemaet (klikk på lenke nedanfor)  

Registrering av utleigebustad til flyktningar

Innmeldte bustadar brukast til å kartlegge kva moglegheiter som finnast. Du forpliktar deg ikkje, sjølv om du registrerar deg.


Sist oppdatert: 22.02.2024
Publisert: 22.02.2024