HeimNyheiterInformasjon frå legekontoret

Informasjon frå legekontoret

Legekontoret er åpent frå kl. 08.00-15.30
Telefontid er frå kl. 09.00-12.00 og kl. 13.00-15.00
På fredagar er telefonen åpen frå kl. 09.00-12.00 og kl. 14.00-15.00

Ellers oppfordrar me våre pasientar til å nytte heimesida vår www.gulenlegekontor.no

Her kan du enkelt sende sms frå nettsida for å bestille time eller be om fornying av resepter.

www.helsenorge.no kan du sjekke kva resepter du har og kva for nokre som er utgått.

Alle resepter vil bli godkjent på slutten av arbeidsdagen.


Sist oppdatert: 22.09.2022
Publisert: 21.09.2022