HeimNyheiterInvitasjon til innbyggjarundersøking

Invitasjon til innbyggjarundersøking

Arbeidet med ny samfunnsplan går framover, og torsdag ettermiddag (24.02.) blir det sendt ut innbyggjarundersøking til folkeregistrerte i kommunen som er fødd mellom 1958 og 1992.
Kommunen håpar målgruppa tek seg tid til å svare på undersøkinga – det tek om lag 5 minutt, og svara er anonyme.


Sist oppdatert: 23.02.2022
Publisert: 23.02.2022