HeimNyheiterKulturmiljøplan for Gulen kommune 2024-2036

Kulturmiljøplan for Gulen kommune 2024-2036

Her finn ein ei stor oversikt over kulturminner og kulturmiljø, det er mykje fine bileter og spennande og lærerik tekst. For eigarar av kulturminner og kulturmiljø er det slik at ved å stå i planen kan ein ha rett til å søkje midlar til vedlikehald med meir av desse kuturminna. Sjå kulturmiljøplanen her:
Kulturmiljøplan Gulen 

Utover planen har vi eit prioritert handlingsprogram, der det står oppført kvar ein satsar komande år. Denne rullerast årleg, og innspel på kva som skal inn i planen kan kome frå tilsette, politikarar og bebuarar. Sjå handlingsprogram for 2024 her:
Kulturmiljøplan handlingsprogram 2024

 

 


Sist oppdatert: 22.02.2024
Publisert: 22.02.2024