HeimNyheiterSyns- og audiopedagogisk teneste i Vestland

Syns- og audiopedagogisk teneste i Vestland

Tenesta er drifta av Bergen kommune.

Alle med eit reelt høyrsels- eller synsproblem kan få hjelp og råd. Førespurnad kan komme frå ein institusjon, ein fagperson i hjelpeapparatet eller frå brukaren sjølv.

Meir informasjon finn du her


Sist oppdatert: 08.02.2024
Publisert: 08.02.2024