HeimNyheiterTakk for oppmøte på dialogmøte frivillig arbeid

Takk for oppmøte på dialogmøte frivillig arbeid

Målet er at det skal bli enklare å vere frivillig i kommunen vår.
Tema som blei diskutert var utfordringar og ressusar som frivilliheita har, korleis kommunen kan leggje til rette for frivilligheita, og kontaktpunkt mellom frivilligheita og kommunen.

No blir innspela sendt til Frivilligheit Norge som skal lage ein rapport med anbefalingar til planen som skal utarbeidast. Sjølve planen vil frivilligkoordinator og frivilligrådet i Gulen formulere basert på den rapporten, og deretter skal den opp til politisk behandling.


Sist oppdatert: 22.03.2024
Publisert: 22.03.2024