HeimNyheiterTilbod om 2. oppfriskningdose til personar som er 80 år og eldre

Tilbod om 2. oppfriskningdose til personar som er 80 år og eldre

 

  • Det blir ikkje sendt ut innkalling til vaksinasjon, så ein må sjølv ta kontakt og møte opp på vaksinasjonsdagane på Gulen helsesenter.
  • Dosen kan bli gitt tidlegast 4 månadar etter siste oppfriskningsdose.
  • Ei ny dose no vil ikkje nødvendigvis utelukke eit behov for ytterlegare oppfriskningsdose til hausten, når ein forventa auke i smitten igjen.
  • Har ein spørsmål ta kontakt med vaksinekoordinator Linda M. Hantveit
    på tlf 41 46 41 16.

Sist oppdatert: 02.05.2022
Publisert: 02.05.2022