HeimNyheiterVarsel om arbeid i Eivindvik sentrum frå 07.08.2023

Varsel om arbeid i Eivindvik sentrum frå 07.08.2023

Eivindvik Brygge startar frå 7. august opp med prosjekt ladestasjon for el-bil og utfylling i sjø. Dette vil føre til redusert parkering og til tider redusert framkommelegheit ved matbutikken i Eivindvik. Arbeidet er estimert til to veker.

Det er mogleg å nytte parkering ved Helsebanken / gamle banken i Eivindvik ved besøk til teneste i sentrum, og spesielt viss ein skal stå parkert over mange timar.


Sist oppdatert: 04.08.2023
Publisert: 03.08.2023