HeimNyheiterVårteljing av hjort 2024

Vårteljing av hjort 2024

Det er 11 ruter som vert køyrde. Slik sett vil dei fleste grender i kommunen vere dekka. Køyrerutene går stort sett langs offentleg veg. I nokre tilfeller er det naudsynt å køyre på private vegar og kanskje inn på tunet til nokre av gardane for å komme til teigen. Dei som utfører teljinga har sterke lykter og skal lyse ut over bøane dei køyrer langs, for å registrere dei hjortane som går der.

Det vert 3 teljingar. Det vert teljing fredag 22.03.24 eller laurdag 23.03.24.
Og fredag 05.04.24 eller laurdag 06.04.24. Siste teljinga vert fredag 12.04.24 eller laurdag 13.04.24 (Enkelte ruter kan bli talde andre datoar.)

Teljinga startar kl. 23 om kvelden og kan vare til kl. 02.


Sist oppdatert: 15.03.2024
Publisert: 15.03.2024