Smittesituasjonen i Gulen kommune veke 7

Ingen brukarar ved sjukeheim eller bebuarar ved omsorgssentera er så langt smitta.

Ungdomsskoleelevar frå dei fire skulane i Gulen har i veke 7 gjennomført eit leirskuleopphold på Voss. Fleire elevar fekk påvist smitte under opphaldet, og mange av elevane har testa positivt for Covid19 etter heimkomst 18.02.22.

Det er avvikling av vinterferie i veke 8 på alle skulane, med unntak av Byrknes som har vinterferie i veke 9.


Sist oppdatert: 19.04.2022
Publisert: 22.02.2022