Lære å spele instrument

Informasjon

Til dei som vil lære å spele eit instrument gjev Gulen musikk og kulturskule opplæring på korpsinstrument, tangentinstrument (piano / keyboard), gitar og blokkfløyte. Me har tilbod til både dei som er heilt nye på instrument og til vidarekomne. Du må syte for at du har instrument sjølv. Musikkskulen kan hjelpe deg å skaffe dersom du må kjøpe.

Når du er med i eit korps, held korpset deg med instrument og anna utstyr du treng.

Instrumentalundervisning og solosong vert så langt det let seg gjere lagt frå skuleslutt og utover.


Sist oppdatert: 03.03.2021
Publisert: 03.03.2021