Song/musikkleik

Informasjon

Her får borna syngje mykje. Elles vil me hamusikkleikar og lære musikkferdigheitergjennom leik. I periodar av året vil me laborna få litt kjennskap til ulike instrument.Me tenkjer at undervisninga vert iskulefritidstida der det let seg gjere.

Målgruppe

Frå 1. - 3. trinn

Song frå 4. trinn er meir målretta songundervisning organisert som solosong eller i lita gruppe.


Sist oppdatert: 03.03.2021
Publisert: 03.03.2021