HeimNyheiterEndringar i SFO-tilbodet

Endringar i SFO-tilbodet

Det har skjedd fleire endringar i SFO-tilbodet i kommunen. Elevar på 1. trinn får 12 timar gratis SFO frå hausten av. Kommunestyret vedtok nye vedtekter for skulefritidsordninga.
Du finn dei nye vedtektene her.
Det er òg vedtekne nye satsar for SFO-tilbodet, dei finn du her.
Prisen på heil plass er framleis lik, med unntak av for 1. trinn, men det er gjort endringar på halv plass/kjernetid og matpengesatsen.

Ta kontakt med einingsleiaren på din skule viss du har konkrete spørsmål.


Sist oppdatert: 28.07.2022
Publisert: 27.07.2022