HeimNyheiterVaksineanbefalingar for våren 2023

Vaksineanbefalingar for våren 2023

  • Ny oppfriskningsdose (5. dose) vert anbefalt til personar 75 år og eldre, samt sjukeheimsbebuarar

  • Ein ny dose vil vere særleg aktuell for dei som ikkje tidligare har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for dei som har ein eller fleire underliggande risikofaktorar.

  • Det bør ha gått meir enn 6 månadar sidan førre dose.

  • Vaksineringa vert gjennomført etter påske. Meir informasjon kjem.

Lokal informasjon om koronavaksinasjon finn du her. 


Sist oppdatert: 17.03.2023
Publisert: 17.03.2023