HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring av planendring etter forenkla prosess- detaljregulering for Gulen Industrihamn gbnr 63/15 - Plan-ID 2013003

Høyring av planendring etter forenkla prosess- detaljregulering for Gulen Industrihamn gbnr 63/15 - Plan-ID 2013003

Bakgrunn for saka er positiv utale til konsesjonssøknad for vindturbin fatta av kommunestyret 12.04.2024, kor ein opnar for etablering av vindturbin på 275 meters høgde.
Dette er den første saka som gjeld vindturbin som NVE skal handsama etter Lovendringa frå 2023, som inneber at NVE ikkje kan fatte ei avgjersle om konsesjon før området er planavklart. Kommunen har tilrådd at her vert utarbeidd ei reguleringsendring, slik at ein får ei avklart plansituasjon kor vindturbinen er del av planen.

Dokument i saka: 

Har du merknadar til reguleringsendringa?

Merknader til reguleringsendringa skal sendast Gulen kommune via:

Digitalt og sikkert: eDialog, sikker innsending 

eller via e-post: postmottak@gulen.kommune.no

eller til postadresseGulen kommune
                                    Eivindvikvegen 1119
                                    5966 Eivindvik


Høyringsfrist: 21.06.2024


Sist oppdatert: 07.06.2024
Publisert: 07.06.2024